Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Vertrouwd verrassend veranderen

Wendbare organisaties, daar werken wij aan

Iedere dag zorgen we voor betere samenwerking én eigentijds leiderschap. We begeleiden gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties met een maatschappelijk doel. We brengen in deze organisaties beweging en zorgen dat ze wendbaar zijn. Altijd vertrouwd, altijd verrassend, altijd maatwerk.

We kijken anders, en voegen perspectief toe

De kracht van het Ontwikkelaarsgilde? We kijken anders. Vernieuwend. Verrassend. Dat brengt helderheid. Met prikkelende vragen trekken we gordijnen weg en maken we zichtbaar wat er echt speelt, hoe verhoudingen liggen, welke gedragspatronen ingesleten zijn en waar ruimte is om te veranderen.

We kijken naar het geheel. Want alles in en rond je organisatie is tenslotte met elkaar verbonden. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar het hele systeem, de hele organisatie. Onze aanpak raakt cultuur én structuur.

Een helder toekomstperspectief, een open cultuur. En een succesvol team, dat werkt vanuit de bedoeling.

We brengen geen verandering. Veranderen is geen keuze. Wij maken zichtbaar welke verandering al gaande is. Daarop haken we aan. Zodat dit positief bijdraagt aan de bedoeling van de organisatie. ‘Organisch veranderen’ noemen we dat. We gaan graag samen met jou stapsgewijs op zoek naar wat hiervoor nodig is.

We leveren maatwerk in co-creatie

One size fits all? Nee! We kiezen niet voor één standaardmethode. We nemen een volle rugzak en vooral onszelf mee. Samen met jou als opdrachtgever zoeken we een passende aanpak.

tijd voor een kennismaking?

Samenwerking HAN;
we inspireren nieuwe veranderaars

We dragen onze kennis en ervaring over aan (nieuwe) veranderaars. Dit doen wij tijdens opdrachten, zodat de verandering of nieuwe manier van werken geborgd wordt.

En we doen dit door aankomende veranderaars op te leiden. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben we de post-HBO opleiding Verandermanagement ontwikkeld. Waar we onze kennis uit de praktijk delen. Actuele inzichten, onmisbare kennis en praktische tools.