Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Anders kijken, anders (samen)werken

Dit verhaal gaat over

De olievlek van de gemeente Harderwijk

Hoe werk je als team gericht én met plezier samen? De gemeente Harderwijk is hier bewust mee bezig. Met hulp van het Ontwikkelaarsgilde. “Teamleden hebben scherp waarmee ze bezig zijn, pakken rol en eigenaarschap, werken sámen aan het groepsresultaat en hebben lol in wat ze doen. De nieuwe manier van werken willen we nu als een olievlek over de hele organisatie laten uitvloeien.”

“Een ambitieuze gemeente met - net als ik - lekker eigenwijze mensen”, omschrijft Directeur Ruimte Marleen Bijker de gemeente Harderwijk. “We spraken al vaak over ‘anders werken’ en ‘gerichter samenwerken’.” De wettelijke verplichting om de nieuwe Omgevingswet te implementeren, grepen zij en Projectmanager Omgevingswet Jolande Blok aan om het anders werken verder in te voeren en daarbij het kernteam Omgevingswet te begeleiden.

Gezamenlijk beeld

Samen met veranderkundigen Judith Iking en Karin Geschiere is uitgeplozen wat de bedoeling en de leidende principes van de Omgevingswet zijn voor Harderwijk. En welke houding en gedrag gewenst zijn. Het kernteam Omgevingswet heeft hierin een voorbeeldrol. Jolande: “Belangrijk om als team scherp te krijgen voor welke opdracht we samen staan, welke verwachtingen er leven en wie welke talenten, rollen en verantwoordelijkheden heeft. Een gezamenlijk beeld is essentieel.”

Teamgevoel

Effectief en met plezier samenwerken, gaat niet vanzelf. Jolande: “Met talentenscans, en door oprecht en respectvol naar elkaar te luisteren, ontdekten we wie elk teamlid is als professional én als mens. Dat heeft geholpen een team te vormen.”

Eye-opener

Een absolute eye-opener was het moment waarop bleek dat het team niet veel van de eerste collectieve opdracht van het Ontwikkelaarsgilde had gebakken. Jolande: “Als team hadden we die opdracht impliciet bij één persoon neergelegd. Tja, het bekende patroon: we waren allemaal druk, moesten meerdere ballen in de lucht houden. Bij de volgende sessie was de opdracht niet af. Ondanks de afspraak. Zo wilden we het niet. Dit was echt een wake-up-call: belangrijk om heldere afspraken te maken over hoe we sámenwerken aan een groepsresultaat.”

Anders kijken, anders (samen)werken

Sterrenrestaurant

Om de nieuwe manier van werken minder abstract te maken, is bovendien gekozen voor een metafoor: een sterrenrestaurant. Compleet met rollen, eigenaarschap en zelfs een nieuwsbrief in de vorm van een receptenboekje.

Kantelpunt

Het bleek een kantelpunt te zijn in de manier van werken van het team. Marleen: “Het ging strómen. In hun presentatie aan de teamleiders en mij straalde het plezier van het kernteam af. Teamleden hebben scherp waarmee ze bezig zijn, pakken hun rol en eigenaarschap, werken samen, en gaan voor het groepsresultaat. Ze voelen de urgentie, werken effectief, én hebben lol in wat ze doen. Ik ben oprecht enthousiast, ze zijn goed bezig. Zonder het Ontwikkelaarsgilde waren ze niet geweest waar ze nu zijn.” Om te voorkomen dat de nieuwe manier van (samen)werken wegzakt, komen er reflectiesessies voor het team.

Leiderschap

De gemeente Harderwijk deed al eerder positieve ervaringen op met het Ontwikkelaarsgilde. Zij begeleidden de gemeente ook al een tijdje bij het leiderschapstraject voor de hele organisatie.  

Olievlek

Het is de bedoeling om het thema houding & gedrag de komende tijd continu levend te houden in de organisatie. Marleen: “Ik heb bewust extra ruimte gegeven om naar ons gedrag en patronen te kijken en hoe we dit kunnen loslaten als dat beter is. Met succes, maar ook met een mooi proces als resultaat. We zitten in de juiste flow.”

Zin in een kop thee?