Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Een andere manier van kijken

Dit verhaal gaat over

Opleiding Verandermanagement samen met de HAN

Persoonlijke ontwikkeling was al bekend terrein. Maar kennis om organisaties bij veranderprocessen te begeleiden, bleek voor loopbaanprofessional Jacqueline Gielen en teamcoach en leiderschapsontwikkelaar Breg van Baars een meer dan interessante aanvulling. “Je leert op een andere manier kijken, met allerlei brillen. Inspirerend en verrijkend.”

De post-hbo Verandermanagement, een samenwerking tussen de HAN University of Applied Sciences en het Ontwikkelaarsgilde, voldeed ruimschoots aan de verwachtingen van Breg en Jacqueline. “De opleiding heeft mij veel gebracht”, vertelt Breg. “Op organisatieniveau bekijken welke invloed gedrag op veranderingen heeft, bleek een mooie aanvulling op mijn kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.”

Coaching bij organisatorische veranderingen

Dat geldt ook voor Jacqueline. Zij wil haar dienstverlening - individuele coaching en loopbaanbegeleiding - uitbreiden. “Veranderingen in organisaties zijn aan de orde van de dag en hebben invloed op medewerkers. Als loopbaancoach krijg ik vaak te maken met mensen die moeite hebben met veranderingen, niet mee kunnen, niet mee willen, dreigen vast te lopen, of buiten de boot vallen. Tegelijkertijd zijn leidinggevenden zoekende hoe ze medewerkers mee krijgen en betrokken houden. In mijn ogen is het belangrijk dat organisatie en medewerkers elkaar weten te vinden en in dialoog blijven. Om daarbij van grotere betekenis te kunnen zijn, wilde ik meer weten over organisatorische veranderingen en de dynamieken die er spelen.”

Anders kijken

De kracht van de opleiding zit vooral in de manier van lesgeven. Jacqueline: “Heel prettig. Je krijgt veel kennis aangereikt, én je wordt gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar modellen en methodieken. Er is niet één juiste aanpak, en evenmin één waarheid.” Breg knikt: “De colleges waren absoluut niet dogmatisch. Knap. Ik heb nu een rugzak vol modellen en brillen om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Daardoor kom je het dichtst bij objectiviteit. En bij de vraag achter de vraag. Wat speelt er nog meer? Wat kunnen de gevolgen zijn?”

Veranderopdracht

Een praktijkopdracht loopt als een rode draad door de opleiding, zodat de deelnemer direct het geleerde in de praktijk kan brengen. Zeer leerzaam, maar voor zelfstandigen Breg en Jacqueline een extra uitdaging. “Als je als veranderaar werkzaam bent bij een organisatie, is het vinden van een praktijkcasus eenvoudig. Als zelfstandige ga je eerst op zoek naar een organisatie die er oren naar heeft. Vervolgens moet je zo’n bedrijf leren kennen, de weg zoeken, sfeer proeven, uitzoeken wat er speelt en hoe verhoudingen liggen. Zeker online is dat een uitdaging. Maar het is gelukt!”

Leren kijken vanuit verschillende perspectieven heeft mij enorm geholpen om vraagstukken rond teams en leiderschap in de context te plaatsen. Ik heb nu meer grip en inzicht.
Een andere manier van kijken

Voeten in de klei

Over docenten Judith Iking en Léon Haver zijn ze unaniem enthousiast. “Inspirerend, toegewijd, goed voorbereid, toegankelijk en begripvol. Bovendien ervaringsdeskundigen die zelf ook met de voeten in de klei staan. Er is veel nadruk op reflectie en natuurlijk moet je ook zelf flink aan de bak.” De leergroepen en masterclasses waren eveneens waardevol.

Intensief

Het is een intensieve opleiding, vinden beiden. Een opleiding die veel tijd en energie vraagt. Breg: “Je moet echt bereid zijn in jezelf te investeren. De studiebelasting is fors.”

Maar dan heb je ook wat…

De opleiding heeft hen veel gebracht. Breg: “Leren kijken vanuit verschillende perspectieven heeft mij enorm geholpen om vraagstukken rond teams en leiderschap in de context te plaatsen. Ik heb nu meer grip en inzicht.”

Jacqueline heeft haar dienstverlening inmiddels uitgebreid: “Er zitten mooie opdrachten in de pipeline. Maar de nieuwe kennis komt ook van pas bij individuele begeleiding. Zoals het inzicht dat er niet één waarheid is. Dat geef ik graag door. Ik stimuleer mijn klanten om niet alleen naar ‘hun’ waarheid te kijken, maar er ook anders naar te kijken.”

Zin in een kop thee?