Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Hoe richt je na een fusie de nieuwe organisatie in?

Dit verhaal gaat over

De fusie van Innoforte en Vreedenhoff

De fusie van zorg-organisaties Innoforte en Vreedenhoff betekende veel werk aan de winkel. Zoals de vertaalslag van een gezamenlijke visie en (meerjaren)strategie naar een concrete richting en inrichting van de nieuwe organisatie. Veranderkundige Elvia van den Berg van het Ontwikkelaarsgilde begeleidde het proces.

Een bestuurlijke fusie, gevolgd door een juridische. En dan? Miep van Es, toenmalig bestuurder Innoforte: “Er was al veel voorwerk verricht. We konden voortbouwen op een visie en een meerjarenstrategie voor de nieuwe organisatie. Aan het managementteam de taak om op basis daarvan de organisatie te richten en in te richten.” Het managementteam besloot het Ontwikkelaarsgilde te vragen dit proces te begeleiden. Passend bij de nieuwe strategie is ervoor gekozen om het pad naar een Rijnlandse organisatie ook Rijnlands te bewandelen: ruimte voor de vakprofessionals om de bedoeling en het welzijn van de client te vergroten, en om wat er ‘in het echt’ moet gebeuren om van A naar B te komen.

Vertaalslag

Een vertaalslag volgde. Van gekozen strategie en uitgangspunten, zoals vakmanschap boven hiërarchie, zo veel mogelijk zelforganisatie en integrale samenwerking, naar een concrete, nieuwe organisatie.

Omslagpunt

Het bleek een omslagpunt. Miep: “Managers realiseerden zich nu de consequenties, ook voor zichzelf, van de keuzes waaraan ze hadden meegewerkt. Zo betekent een platte organisatie minder managers of een andere invulling van de rol: meer accent op coachen, verbinden en coördineren en minder vakinhoudelijk. Elvia heeft een belangrijke rol gespeeld. Zij begeleidde ons niet alleen naar een nieuw organisatiebeeld, ze ging ook als HR-kwartiermaker met mensen om tafel, legde verbindingen, ging de dialoog aan.”

Inzicht in elkaar

Om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen, stelde Elvia talentenscans voor en sessies om elkaar (beter) te leren kennen. Een schot in de roos. Miep: “In zo’n veranderproces vragen mensen zich soms af: Wil ik dit nog? Past dit bij mij? Inzicht in jezelf en in anderen leidt tot meer onderling begrip en tot effectieve samenwerking. Elvia maakte bij de talentenscan gebruik van het DISC-model. Verschillende mensen, verschillende talenten, verschillende rollen.”

In zo’n veranderproces vragen mensen zich soms af: Wil ik dit nog? Past dit bij mij?
Hoe richt je na een fusie de nieuwe organisatie in?

Continuïteit

Huidig bestuurder Saskia van der Lyke, die het stokje van Miep overnam, herinnert zich nog hoe zij Innoforte aantrof. “Een mooie organisatie met een prettige sfeer en korte lijntjes. Tegelijk was de fusie nog niet helemaal afgehecht. In die tijd waren het vooral HR-adviseurs die kwamen en gingen. Het lukte Elvia om nieuwe HR-adviseurs te werven en te behouden, zodat de continuïteit gewaarborgd bleef. Ook nu gebruikte zij het DISC-model en gaf het team perspectief. Er staat nu een mooi HR-team. Stuk voor stuk stevige vrouwen, die elkaar goed aanvullen.”

Staf-eilandjes

Elvia hielp de stafdiensten om zelfsturende teams met eigen verantwoordelijkheden te vormen en de ‘staf-eilandjes’ om te vormen tot een geïntegreerde stafdienst met manager bedrijfsvoering. Ook begeleidde ze een werkgroep bij het neerzetten van het nieuwe functiehuis, passend bij het nieuwe gedachtengoed.

Ambassadeurs

“Een mooi proces”, oordeelt Saskia. “Elvia heeft een heldere visie, brengt deze goed over, acteert daarop en krijgt, ook door haar enthousiasme en intelligentie, mensen mee. Ze zet vol in op het proces, draagt kaders en ideeën aan, monitort en faciliteert. Ze plaatst mensen in de lead, vraagt hen als ambassadeurs op te treden. Haar aanpak om van A naar B te komen, is zeer effectief. Een fantastische begeleider en projectleider.”

Vol lof

Ook Miep is vol lof: “Elvia is helder, verbindend en transparant, ook in haar communicatie, adviezen en afwegingen. Ze draagt uit wat ze zegt: practice what you preach. Haar rol is duidelijk en ze blijft in die rol. Ze signaleert en adviseert, maar gaat nooit op iemands stoel zitten. Ze helpt mensen op weg, maar neemt niet over. Haar houding is: hoe kan ik bijdragen? Altijd met respect, altijd betrokken én met een professionele afstand.”

Zin in een kop thee?