Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Organisch
veranderen

...of natuurlijk veranderen zoals wij het graag noemen

Betekent organisch veranderen dat je achterover kunt leunen? Dat het allemaal vanzelf gaat? Nee, beslist niet. Het betekent wel dat een verandering meestal al in gang is gezet, terwijl je het zelf nog niet doorhebt. Om wendbaar te zijn en met veranderingen mee te bewegen, is vaak ander leiderschap en een andere manier van samenwerken nodig. Organisch veranderen is een continu proces van aanpassen van de organisatie, waarbij gerichte, op elkaar afgestemde interventies helpend zijn.

Samenhang

Bij organisch veranderen kijken we naar het geheel. Met een systemische blik. Alles hangt met elkaar samen en elke verandering heeft effect op de hele organisatie: het hele systeem. Als mensen of structuren op een cruciale plek niet mee veranderen, is de kans groot dat elders binnen de organisatie mensen in hun oude patronen terugvallen. Daarom wordt iedereen betrokken en staan de gemeenschappelijke beelden en ambities centraal.

Alles hangt met elkaar samen.
En elke verandering heeft effect op de hele organisatie.

Veranderen is een continu proces

Het leven in de natuur verloopt cyclisch. Dat is voor mensen, organisaties, projecten en producten niet anders. Alles heeft een begin en een einde, dat ook weer een nieuw begin is. Het is een continu proces. ‘Gedoe’ is een signaal dat de huidige werkwijze niet meer past. Zodra je dat beseft, kun je werken aan de toekomst en zicht krijgen op wat je moet loslaten en ontwikkelen.

We besteden aandacht aan alle fases in de levenscyclus. Zoals de groeifase: hoe ga je als nieuw team of met een nieuwe opdracht aan de slag? En de liminale fase, de overgangsfase, waarin mensen het even niet-weten en verward kunnen raken door het ontbreken van vertrouwde kaders en patronen.

Dit kunnen we voor jou doen

Het Ontwikkelaarsgilde begeleidt jullie reis of zoektocht. Met inzicht, bewustwording, duiding en gerichte interventies. Inzicht in dynamiek, gedrag en eigenaarschap. Bewustwording van patronen en eigen kracht. Duiding van de fase in de levenscyclus met gerichte systemische interventies op het gebied van onder meer samenwerken, teamontwikkeling en leiderschap. Altijd in overleg, altijd maatwerk.

Ga je mee op reis?

Uiteindelijk is het aan de mensen in een organisatie om te veranderen. Wij gaan graag mee op reis. Samen binnen de organisatie op zoek naar talenten, rollen, eigenaarschap, de kracht van het individu in het systeem, samenwerken, leiderschap en werken volgens de bedoeling. Een zinvolle reis. Ga je mee?

Raak in gesprek met ons
Organisatieverandering
Change
Change consultancy
Organisch veranderen
Natuurlijk veranderen
Wendbare organisaties
Adaptief worden
In beweging komen
Eigenaarschap
Bewustwording
Transitie
Vernieuwing
Mee