Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Succesvol
Samenwerken

Je hebt elkaar nodig om echt resultaat te halen

Dat geldt voor mensen onderling, maar ook voor teams en organisaties. Wanneer je een organisatie wil blijven ontwikkelen, is samenwerking doorslaggevend.

Samen komen is een begin,
samen blijven is een vooruitgang,
samenwerken is een succes.

Flexibiliteit, adaptiliteit, wendbaarheid

Vandaag meer dan ooit, en morgen nog meer dan vandaag. De vraag verandert continu en er wordt verwacht dat je meebeweegt. En wil je als organisatie, team of professional succesvol zijn, dan moet je dus in álle opzichten flexibel zijn. Wij geloven dat als je (h)echt kunt samenwerken, dat je wendbaar bent. En iedere uitdaging aan kunt.

Samenwerken start met zelfinzicht

Maar.. eerlijk is eerlijk. Er is niet alleen maar werk aan het team. Samenwerken start met zelfinzicht: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Inzicht in je goede en ‘slechte’ eigenschappen maakt samenwerken makkelijker. Er ontstaat begrip en aansluiting. Je weet wat je te bieden hebt, wat je van een ander nodig hebt en ongeveer wat je kunt verwachten. Zo werkt samen beter.

Zullen we samen?
Teamontwikkeling
Werken vanuit de bedoeling
Lencioni
Tuckman
Zelfsturende teams
Zelforganiserende teams
Deep Democracy
Aandacht voor iedereen
Regierol netwerkstructuren
Fusie
Cultuurverandering
Intervisie